Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Varning för falska mail!

DatorLämna aldrig ut lösenord och kontonr via mail.
Läs mer

Varbergs Sparbank

Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter

Aktuellt

Spargris

5.000 kr till Almers Hus!

31 oktober inföll världsspardagen och vi uppmärksammade den med en sparavecka. Syftet med veckan var att skapa möjligheter genom sparande, inte bara för sig själv utan även för andra. Våra kunders spararådgivningar, nya och höjda månadsspar resulterar i att vi skänker 5.000 kr till Almers Hus.

Kista

Din säkerhetsdosa är personlig!

Lämna aldrig ut dina inloggningskoder till någon annan. Inte ens till en nära anhörig som frågar via Facebook, det kan vara en bedragare.

Nyheter

Hushållens sparande – få har en buffert på 10 000 kronor

2014-11-12 09:15

Många är duktiga på att spara men ändå har nästan var femte har en buffert på mindre än 10 000 kronor och drygt hälften har inte råd att öka sitt sparande. De flesta av spararna sparar till oförutsedda utgifter men drygt hälften sparar inte för att klara en längre tids sjukdom eller arbetslöshet. Det visar Swedbanks undersökning över svenska hushålls sparande.

Ränteändring Varbergs Sparbanks Bolån 1 mån

2014-10-30 08:31

Varbergs Sparbanks Bolån är samlingsnamnet för ett antal olika typer av lån för finansiering av ditt husköp. Det finns lån med rörlig och lån med fast ränta. Du betalar lånet varje eller var tredje månad.

Stäng Skriv ut