Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Kontorslandskap

Enskild näringsverksamhet

Vid överlåtelse av enskild näringsverksamhet är den vanligaste överlåtelseformen ren gåva.

Om du vill ha ett vederlag i samband med gåvan kan en väg vara att ombilda din verksamhet till aktiebolag. I så fall kan du ensam bilda ett aktiebolag och överlåta tillgångarna till bolaget för ett pris som ligger mellan skattemässigt restvärde och marknadsvärde. Underprisöverlåtelse, dvs överlåtelse till pris understigande marknadspris, kan - utan skattekonsekvenser - ske till eget aktiebolag eller till ett aktiebolag, som ägs av dem som ska överta verksamheten.

Stäng Skriv ut