Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Kille pratar i telefon

Ungdomskonto

Om du är under 21 år kan du öppna ett Ungdomskonto i banken. Kontot kan du använda för att sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett bankkort till kontot.
  • Du får ett konto som du kan få in dina pengar på och som kan användas för att sköta betalningar.
  • Med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan du, ansluta ett Bankkort Visa Ung till kontot.
  • När du har fyllt 16 år kan du, med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd, bestämma helt själv över kontot.

Så här fungerar Ungdomskonto

På Ungdomskontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Kontot står i ditt eget namn. Ungdomskontot övergår till ett Privatkonto när du fyller 21 år.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Pris

Ränta för närvarande: 0 %

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Fria uttag.
Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats
med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skaffa Ungdomskonto

Via bankkontor

Kontakta ditt bankkontor för att öppna ett Ungdomskonto.

Hitta ditt bankkontor

Via telefonbanken

Du kan även ringa telefonbanken för att öppna ett konto, 0340-66 60 00.Vanliga frågor och svar

Varför ska man ha ungdomskontot?
Omyndiga har möjlighet att få ett konto där barnbidrag och studiemedel kan sättas in.

Kan man ha ett bankkort kopplat till kontot?
Ja med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan man koppla bankkort Visa ung till kontot.

Kan betalningar skötas från ungdomskontot?
Ja, det kan användas för att sköta betalningar.

Stäng Skriv ut