– Vi vill främja hållbar utveckling och tillsammans med våra kunder kunna bidra till ett mer hållbart samhälle genom gröna investeringar. För att nå Sveriges klimatmål behöver vi sänka energiförbrukningen och öka vår energieffektivitet. Genom att erbjuda gröna fastighetskrediter hoppas vi kunna möjliggöra fler investeringar och byggnationer av energi- och resurseffektiva fastigheter. Det skapar fördelar för såväl kunderna som samhället i stort, säger Maria Sjöstrand, hållbarhetsansvarig på Varbergs Sparbank.

Grönt byggnadskreditiv är en produkt för företag som ska bygga miljöcertifierade kommersiella fastigheter och flerbostadshus. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter, kan vi nu erbjuda Grönt fastighetslån. Lånet riktar in sig mot fastigheter som har energiklassificering A eller B, eller andra relevanta miljöcertifikat. Syftet med produkterna är att bidra med ekonomiska incitament för företag som överväger att investera i energisnåla fastigheter.

Vi tecknade nyligen vårt första gröna fastighetslån när Fortinova förvärvade totalt 138 lägenheter i Marmorlyckan på Breared. Det unika med hyreshusen är att de har byggts med bland annat lågenergiteknik, solpaneler, dagvattenhantering i regnbäddar och extra stora grönytor. Fia Owemyr, företagsrådgivare på Varbergs Sparbank, menar att Gröna fastighetskrediter är ett sätt att öka fokus på den gröna omställningen och få fler att investera i energisnåla fastigheter.

–  Som bank har vi en viktig roll att styra investeringar åt hållbara alternativ. Därför är det viktigt för oss att skapa ekonomiska incitament för våra kunder att investera hållbart. På så sätt vill vi bidra till långsiktiga och hållbara val vad gäller energikonsumtion och resursförbrukning, säger Fia Owemyr, företagsrådgivare på Varbergs Sparbank.

Genom att erbjuda gröna lån på både privat- och företagssidan har vi nu en sammanhängande grön kedja inom fastighetsfinansiering, från byggnation till inflyttning. Detta inkluderar finansiering av byggproduktion, kommersiella investeringar och köp av fastigheter samt privatpersoners investeringar i miljövänligt och energieffektivt boende.