Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till våra kontor.

Pensionssparande

Oavsett när du tänker gå i pension gäller det att planera i god tid. Den allmänna pensionen med inkomstpension och premiepension uppgår normalt till knappt hälften av en normal lön.

Som egenföretagare saknar du dessutom den viktiga avtalspensionen som de flesta anställda omfattas av. Den delen av pensionen måste du ta hand om själv.

  • Ekonomisk trygghet inför pensionen.
  • Du kan själv välja risknivå för pensionssparandet.
  • Du slipper betala premien vid långvarig sjukskrivning. 

Nu har alla råd att skaffa en bra trygghet direkt

För nystartade företag finns möjlighet att skjuta upp pensionssparandet 3, 6 eller 12 månader. På så sätt får alla nyblivna företagare råd att skaffa sig ett bra försäkringsskydd redan från början.

Så här fungerar pensionssparandet

Återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd ingår som standard. Det innebär att pensionskapitalet utbetalas till de efterlevande vid dödsfall. Du kan välja att ta bort återbetalningsskyddet. Det innebär att det inte kommer att göras några utbetalningar efter den din död. I gengäld får du något högre ålderspension.

Du kan också välja till ett garanterat efterlevandeskydd, det vill säga att bestämma ett försäkringsbelopp som utbetalas till de efterlevande. För garanterat efterlevandeskydd krävs godkänd hälsoprövning.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring kan du själv välja hur ditt pensionskapital ska förvaltas. Du väljer önskad risk- och avkastningsnivå genom att placera i olika fonder. En fondförsäkring innehåller ingen garanti, men ger i stället möjlighet till högre avkastning. Värdet är beroende av hur fonderna utvecklas. Historiskt har sparande i fonder varit en bra placering. Risken finns dock att värdet kan gå ner och därför bör ett fondsparande alltid vara långsiktigt.

Du väljer inom ett av marknadens bredaste fondutbud och kan när som helst helt kostnadsfritt byta fonder. Totalt finns cirka 500 fonder från ett 60-tal olika fondförvaltare och särskilt utvalda fonder under namnet Fondguiden.

För dig som vill ha trygg förvaltning med jämn avkastning till en begränsad risk har vi tagit fram en särskild portfölj - Trygghetsportfölj Försäkring (mer information till höger).

Depåförsäkring

För större engångsinsättningar och kapital som du flyttar från en annan försäkringsgivare finns möjlighet att spara i aktier och andra finansiella instrument. I värdepappersdepån kan du utöver sparande i fonder placera i svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter samt vissa typer av derivatlösningar.

Premiebefrielseförsäkring

Grundskydd Företagare tecknas med en premiebefrielseförsäkring som ger skydd i de fall arbetsförmågan blir nedsatt med minst 25 procent i mer än 90 dagar. Det innebär att om du blir långvarigt sjukskriven betalar vi, efter karenstiden, den avtalade pensionskostnaden, i samma grad som arbetsförmågan är nedsatt tills du blir frisk alternativt fyller 65 år. För premiebefrielseförsäkring krävs godkänd hälsoprövning.

Utbetalning av pensionen

Pensionen kan tidigast börja betalas ut från 55 års ålder. Utbetalningen får inte vara kortare än fem år (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder). Garanterat efterlevandeskydd och rätten till premiebefrielse vid sjukdom upphör när du begärt utbetalning.

Flytträtt

Att samla pensionen på ett ställe skapar överblick och kontroll. Den försäkrade kan välja att flytta pensionssparande från de flesta andra försäkringsbolag till Swedbank Försäkring.

Självklart är det också möjligt att flytta från Swedbank Försäkring. Vid flytt från oss debiteras dels en fast administrativ avgift på 500 kronor, dels en rörlig avgift som är beroende av hur länge försäkringen har varit gällande samt pensionskapitalets värde vid flyttidpunkten.

Läs mer

Skatt och avdragsregler

Pensionspremien är avdragsgill på belopp upp till 35 procent av inkomsten. Eftersom premien är avdragsgill, betalar du inkomstskatt på pensionen den dag den betalas ut
Löneskatt är för närvarande 24,26 procent på inbetald premie. Löneskatten är avdragsgill.
I stället för kapitalvinstskatt betalar du en årlig schablonskatt (avkastningsskatt), som för närvarande är 0,075 procent av sparkapitalet vid årets ingång. Skatten dras från ditt sparande.

Mer om skatteregler och avdragsrätt

Pris

Premier och avgifter för Grundskydd Företagare redovisas i ett separat premieblad.

Premieblad Grundskydd Företagare (pdf)

 

 

Vi hjälper dig att få koll på din pension och dina försäkringar

 

Stäng Skriv ut