Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till våra kontor.

Kapitalförsäkringar

För dig som företagare finns flera alternativ att välja mellan när det gäller placering av företagets pengar. Med kapitalförsäkring kan du kombinera fondsparandets goda avkastningsmöjligheter med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

En kapitalförsäkring kan användas till att:

 • placera företagets pengar
 • trygga en pension för både företagaren och anställda
 • knyta eller behålla kompetenta och särskilt förtjänta medarbetare
   

Fördelaktiga skatteregler 

De pengar som betalas in i kapitalförsäkring är ej avdragsgilla men i gengäld behöver man inte betala skatt vid utbetalningen. Företaget behöver inte heller betala reavinstskatt vid fondbyten eller när pengarna tas ut. Varje år dras istället en schablonskatt på sparkapitalet.
 

Företagskapital - för företag med överlikviditet

Företagskapital är en kapitalförsäkring för företag med överlikviditet. I stället för att låta pengarna stå på ett företagskonto kan Företagskapital vara en lämplig form av kapitalplacering. För överlikviditetsplacering inom Företagskapital kan du antingen välja en ren fondförvaltning genom Företagskapital Fond eller en värdepappersförvaltning genom Företagskapital Depå.

Hur placerar jag i Företagskapital Fond?
Du väljer själv i vilka av de fonder som erbjuds som valbara inom Företagskapital. Fondutbudet består av fonder från såväl Swedbank Robur som från ett antal andra fondbolag. Du kan när som helst, kostnads- och skattefritt, byta fonder under spartiden. Du behöver inte deklarera köp eller försäljning av fondandelar och beskattning sker inom försäkringen enligt en schablon.

Hur placerar jag i Företagskapital Depå?
Företagskapital Depå kan vara ett skattemässigt fördelaktigt sätt att spara och lämpligt för dig som är aktiv och engagerad i ditt sparande. På egen hand eller tillsammans med banken bygger du upp en portfölj som passar dig och ditt företag. Du handlar fritt i fonder och finansiella instrument som svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper och SPAX (aktieindexobligationer). Du kan när som helst byta placeringar under spartiden, utan att behöva deklarera för köp och försäljning av värdepapper och beskattning sker inom försäkringen enligt en schablon.

Swedbank Försäkring har beslutat införa nya regler för återköp av kapitalförsäkringar. De nya reglerna gäller för försäkringar som tecknas fr o m 1 april 2008 och för försäkringar tecknade dessförinnan fr o m 1 april 2009.

De nya reglerna innebär att återköp inte kan göras under de första 365 dagarna av avtalstiden. Denna regel är en konsekvens av att det i den nya försäkringsavtalslagen införts en regel med samma innebörd.

Efter ett år kan återköp göras helt eller delvis utan avgift. Någon begränsning för antalet avgiftsfria återköp finns inte.

Delåterköp kan göras med högst 90 procent av försäkringens värde.

För äldre avtal innebär ovanstående att återköpsavgiften slopas fr o m 1 april 2009.

Dessutom...

 • Företaget är ägare till försäkringen
 • Företaget behöver inte redovisa köp- och säljtransaktioner
 • Företagskapital kan även användas som ett försäkringsskydd som betalas ut vid dödsfall

 

Direktpension - trygghet för aktiebolagets ägare och anställda

Direktpension kan användas för att:

 • säkerställa pension åt ägare anställda i aktiebolag samt anställda utan ägarintresse
 • knyta kompetenta personer till företaget
 • belöna särskilt förtjänta medarbetare
 • ge en högre pension eller en lägre pensionsålder

Dessutom...

Den anställde väljer själv i vilka värdepappersfonder i Swedbank Försäkrings stora utbud som pensionskapitalet ska placeras.

Direktpension är en kapitalförsäkring som ägs av företaget. Företaget utfäster att betala ut pension. Försäkringen pantsätts till den anställde för att garantera att pensionen betalas ut. Går företaget i konkurs kan den anställde på så sätt vara säker på att få ut sin pension.

Företagets ägare kan vid behov avstå från pensionslöftet och i stället låta företaget använda pengarna till exempelvis en nyinvestering eller för att höja företagets värde inför en försäljning.

En utfästelse om pension påverkar det bokföringsmässiga resultatet men inte det skattemässiga resultatet.

 

Vi hjälper dig med vilka placeringar som passar ditt företag

 • Boka rådgivning hos oss så kontaktar vi dig för att gå igenom företagets placeringar
 • Ring oss på 0340- 66 60 00 och boka ett möte med en rådgivare
 • Besök ditt närmaste bankkontor

 

Stäng Skriv ut