Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till våra kontor.

Småföretagsbarometern

Två kvinnor i bageri

Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden.

Huvudpunkterna från årets resultat

  • Småföretagskonjunkturen är fortsatt stark men nu finns tydliga tecken på att toppen kan ha passerats. Tillväxtförväntningarna har inte infriats. För andra året i rad sjunker den samlade konjunkturindikatorn och den ligger nu en bit under det historiska genomsnittet. Företagarna tror fortfarande på fortsatt tillväxt men jämfört med förra årets mätning har företagarna dragit ned sina prognoser.
  • Bakom nedgången i konjunkturindikatorn ligger främst en försämring av orderingången. Förväntningarna om orderingången under de kommande 12 månaderna är också betydligt lägre ställda än i förra årets mätning.
  • En annan faktor som hållit tillbaka uppgången är att många företag nått kapacitetstaket. Över 40 procent av företagen uppger att de tackat nej till order under det senaste året. Situationen är mest ansträngd inom byggsektorn. Bristen på arbetskraft utgör företagens främsta tillväxthinder.‡
  • Det näst störst tillväxthindret är tuff konkurrens. Konkurrens från nya försäljningskanaler upplevs som det främsta hotet. Även höga arbetskraftskostnader upplevs som ett väsentligt tillväxthinder.
  • Fortfarande ser sju av tio företag goda möjligheter att växa.

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.

Länsrapporter

I länsrapporterna kan du läsa om hur småföretagskonjunkturen går i ett visst län.
Till rapporterna län för län

Stäng Skriv ut