Har du frågor eller ämnen som du skulle vilja veta mer om?
Maila oss och berätta om vad! 

Missat ett avsnitt?
Du kan lyssna på avsnitten här i efterhand, eller på ställen där du lyssnar på poddar.