Nidingen är Sveriges mest olycks¬drabbade fyrplats. Genom år¬hundradena har mängder av skepp gått på reven, och runt 700 vrak ligger kvar i det förrädiska farvattnet.
Eftersom grundstötningarna fortsatte runt Nidingen, trots fyrar och mistsigna¬ler, startades en sjöräddningsstation i Bua 1909. Stationen var den fjärde i Sverige och är den äldsta som fortfarande är i drift. Lifbåtshuset fick sitt namn eftersom stationens första båt förvarades i huset. Det var en roddbåt som drogs i sjön med hjälp av hästar när larmet gick.

Var förråd i 50 år
Så småningom fick stationen modernare båtar, som inte behövde tas upp mellan utryckningarna. Lifbåtshuset spelade ut sin roll och såldes till en lokal fiskare i mitten av 1900-talet. Nu har sjöräddarna köpt tillbaka det.
– Huset har ett stort historiskt värde, så vi är väldigt glada över att det åter är i vår ägo, säger Christer Berntsson, stations¬ansvarig på sjöräddningsstationen i Bua.

Efter att ha fungerat som förråd i över ett halvt sekel var Lifbåtshuset i behov av totalrenovering. Trots generösa dona¬tioner och mängder av frivilligt arbete räckte inte pengarna för att färdigställa projektet. Ett ekonomiskt bidrag från Varbergs Sparbank genom Sparbanks¬stiftelsen blev lösningen.
– Det första vi gjorde var att återskapa huset exteriört. Under våren fortsätter vi arbetet invändigt. Tack vare bidraget blir Lifbåtshuset klart redan till midsommar, berättar Christer.

Invändigt får Lifbåtshuset utrymmen för reparationer samt tvätt och förvaring av kläder och utrustning. På övervåning¬en blir det mötesrum plus soffhörna och arbetsplats med wifi. Där finns också både toalett och ett litet kök.
– Vi är mycket positiva till Sjörädd¬ningssällskapets viktiga arbete, så det känns väldigt bra att kunna bidra, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänste¬man på Sparbanksstiftelsen.

Kunskap och kamratskap
Christer Berntsson hoppas att antalet aktiva frivilliga sjöräddare ska öka fram¬över. Upptagningsområdet blir betydligt större i och med att dagjouren kan sitta och jobba i det nygamla stationshuset i väntan på larm. Fram tills nu har bara de som bor eller arbetar inom en kvarts bilresa kunnat engagera sig, berättar Christer Berntsson, som själv har varit sjöräddare sedan 1993.
– De brukar kalla mig för eldsjäl och det stämmer bra. Sjöräddningen är en livsstil som ger kunskap, erfarenhet och ett gott kamratskap. Alla är välkomna. Det krävs inga särskilda förkunskaper och man behöver inte ens vara ute på sjön om man inte vill, säger han.

Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet är inblandat i runt 70 procent av all sjöräddning i Sverige och arbetar helt utan statliga bidrag. Dygnet runt, 365 dagar om året, är sjöräddarna redo att ge sig ut på havet. På sin fritid, utan ersättning. Verksamheten går runt tack vare medlemskap, donationer, gåvor och frivilliga insatser. Vill du bidra? Läs mer på sjoraddning.se. Märk din gåva ”Bua”.