Varbergs Sparbank är initiativtagare till inspirationsdagen Open your mind som för andra året i rad arrangeras i Sparbankshallen för samtliga elever i år 2 på gymnasieskolorna i Varbergs kommun. I år var programmet sammansatt med fokus på att våga drömma, kommunicera rätt, att bli en bättre medmänniska samt att kunna skapa sig en hållbar ekonomi.
- Vi har utvärderat förra årets arrangemang genom att lyssna in hur lärare och elever upplevde innehåll och utifrån det spetsat årets inspirationsdag, berättar Amanda Ljungberg, projektledare Varbergs Sparbank.

Avslut på ett projekt
Sedan hösten 2016 har Varbergs Sparbank ett skolprojekt som heter KOLL (Kul och lärorikt lärande), som är en del av SKAL-samarbetet med de kommunala grundskolorna i kommunen. Projektet innebär bland annat att bankens barn- och ungdomsambassadörer är ute i grundskolorna och pratar om banken som arbetsplats och ämnet privatekonomi.
- Open your mind är själva avslutet på det projekt vi har ute på skolorna. Vi vill skapa en röd tråd genom elevernas skolgång och att ha denna dag i år 2 tror jag är det optimala. Snart tar de språnget ut i vuxenlivet och vi hoppas att de får med sig både kunskap och inspiration från denna dag, berättar Sarah Åkerlind, barn- och ungdomsansvarig på Varbergs Sparbank.
Amanda Ljungberg och Sarah Åkerlind är, tillsammans med lärare och elever från gymnasiet, med i en projektgrupp som har planerat allt inför dagen. De vill ge en stor eloge till de elever i 15SA som varit med och hjälpt till så att dagen fungerat på bästa sätt.
- Det har varit fantastiska elever som hjälpt till här idag. Vi är väldigt glada över samarbetet vi har med Varbergs gymnasieskolor. Utan samarbetet hade vi inte haft denna dag, menar Sarah Åkerlind.


Fullspäckad dag
Dagen bestod av föreläsningar, frågestunder och gruppaktiviteter. Läraren Sara Kuylenstierna har suttit med i projektgruppen och menar att dagen blev precis så bra som de hade hoppats på.
- Det här är en fullspäckad dag med inspiration och kunskap kring ämnen som eleverna inte får i skolan. Föreläsningen med Tobias Karlsson, om hur man når sina drömmar, tror jag inspirerade många elever, menar hon.
- Det här är en dag som eleverna får en gång i livet och de känns väldigt positiva till den. Det är en rolig upplevelse för alla, även för oss lärare, fortsätter hon.

Att knyta ihop skolan med världen utanför
Sara Kuylenstierna pratar om hur viktigt det är att samarbeta med aktörer utanför skolan, att eleverna får vara en del av ett annat sammanhang.
- Det är jätteviktigt att knyta ihop skolan med världen utanför. Det är även helt i linje med vårt uppdrag, vi ska förbereda eleverna för livet som kommer och denna dag bidrar verkligen till det.
Även läraren Björn Windros är nöjd med dagen och har redan börjat fundera på hur han ska följa upp den i undervisningen.
- Vi kommer att diskutera dagen och jag är nyfiken på vad eleverna kommer att ta med sig. Förhoppningsvis är det en hel del nytt som de har nytta av lång tid framöver. Det här är en bra möjlighet för eleverna att lyssna på människor som har bra och viktiga saker att berätta, säger han.

Text: Frida Eckergren Serholt, Pedagog Varberg