– I den här miljön frodas den typ av utvecklingsinriktade personer och innovativa företag som en företagsinkubator vänder sig till.
Potential.vbg är en fristående stiftelse, som har bildats med hjälp av medel från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen. Tanken är att kunna stötta näringslivsutvecklingen utan att banken dras in i en diskussion om snedvriden konkurrens.
– Det är jättekul och en fantastisk förmån att få vara med och sjösätta Potential.vbg, säger Per Richardsson, vd på Varbergs Sparbank.

Förhoppningen är att ett antal nya, bärkraftiga verksamheter ska komma ut ur inkubatorn.
– Det behöver inte vara företag med stor omsättning utan det kan lika gärna handla om annan värdetillväxt. Huvudsaken är att det är en tjänst eller produkt som är nyskapande och har en utvecklingspotential. Tänk till exempel på vad Surfers, som blev årets företagare, har inneburit för Varbergs varumärke, säger Per Richardsson.
Varberg förknippas oftast med sommarsemester, fästningen och Bockstensmannen. Jannike Åhlgren hoppas att Potential.vbg ska bidra till att lyfta fram stadens entreprenörsanda.
– Vi vill sätta Varberg på kartan som ett fantastiskt ställe för företag att verka och utvecklas på, som en del i att förverkliga visionen att bli Västkustens kreativa mittpunkt, säger hon.

Tre viktiga delar
En företagsinkubator som Potential.vbg är inte en arbetsmarknadsåtgärd och skiljer sig från andra typer av nyföretagarstöd på flera punkter. För det första erbjuds långsiktig rådgivning och assistans vad gäller ekonomi, affärsutveckling och så vidare. För det andra får entreprenören tillgång till ett brett kontaktnät. Varberg behöver fler företag, som skapar tillväxt, arbetstillfällen och stärker stadens varumärke. Med företagsinkubatorn Potential.vbg vill Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen stötta nytänkande entreprenörer och spännande, innovativa idéer. För det tredje kan Potential.vbg erbjuda riskkapital.
– Den sista delen, riskkapitalet, saknas ofta i inkubatorer, men vi tycker att alla tre delarna är lika viktiga, säger Per Richardsson.

Kandidaterna sållas fram genom en urvalsprocess. När ett företag har accep¬terats till inkubatorsprogrammet har Po¬tential.vbg möjlighet att satsa mer omfat¬tande och över längre tid. Entreprenören följs i upp till ett par år.
– Om man vill öppna en frisersalong eller en pizzeria så kan det vara en jättebra idé, men det är inte en satsning som behöver stöd från Potential.vbg. Vi letar efter idéer med skalbarhet och högt nytänkande, säger Jannike Åhlgren.

Passion, tur och tajming
Jon Lindén, som är styrelseordförande i Potential.vbg, berättar att personerna bak¬om projektet är viktiga.
– Det finns tre huvudfaktorer som av¬gör om ett företag ska lyckas eller inte. Först och främst är alla framgångsrika entre¬prenörer extremt passionerade och brin¬ner för sina idéer. De två andra faktorer¬na, tur och tajming, är svåra att påverka. Få lyckas på första försöket och det är okej att misslyckas. Det gäller att inte ge upp utan att prova, prova och prova igen, enligt Jon Lindén, som kallar sig själv återfallsentreprenör.
– Jag är inte idémaskinen, men jag är bra på att realisera idéer, att strukturera och göra dem begripliga. Det bör alltid vara minst två personer bakom en ny satsning, eftersom det är svårt att hitta alla egenskaper i en och samma person, säger han.

Fler lokala aktörer
Varbergs Sparbank bidrar genom Spar¬banksstiftelsen med 20 miljoner kronor, vilket är tillräckligt för att säkra verk¬samheten över en femårsperiod. På lite längre sikt önskar Jannike Åhlgren att fler lokala aktörer vill vara med och satsa och att Potential.vbg blir en livskraftig plattform som står på egna ben.
– Och att det innovativa klimatet ska stärkas i stan. Min förhoppning är att fö¬retagarna ska känna att de kan ge för att få, och stötta varandra till gagn för hela Varberg.