Att banker runt om i landet engagerar sig i skolan är inget nytt, men satsningen som Varbergs Sparbank gör är unik i sitt slag.
– Vår ambition är att alla skolelever ska få likvärdig undervisning genom hela sin skolgång och få ett sunt förhållningssätt till sin ekonomi, berättar Sarah Åkerlind från Varbergs Sparbank.

Skolsatsningen innebär en heltidstjänst från och med hösten.
– Tidigare har vi föreläst framför allt på högstadiet och enbart i ett fåtal klasser varje år. Skillnaden nu är att vi börjar redan i lågstadiet och följer eleverna hela vägen upp till gymnasiet säger Sarah, som är projektledare för satsningen.

Från ett litet frö
Egentligen såddes det första fröet redan våren 2014 då en lärare kontaktade Varbergs Sparbank och ville att de klassiska ”sparklubbarna” skulle startas igen. Varbergs Sparbank har länge haft ett fokus på barn och ungdomar och när Viktoria Struxsjö, Skola och arbetslivutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg, hörde av sig under hösten samma år och önskade ett samarbete fanns ingen tvekan på att det var rätt satsning.

SKAL – SKolaArbetsLiv
När PRAON i Varbergs kommunala grundskolor togs bort, uppstod ett behov av en ersättande modell där elever möter arbetslivet och lär om olika branscher och yrken. Varbergsmodellen eller MOA, Modern Arbetslivsorientering, arbetades fram utifrån en politiskt prioriterad satsning av barn- och utbildningsnämnden och innebär att sex kommunala grundskoleteam har minst ett större företag kopplat till sig. Totalt finns tolv SKAL-företag engagerade och Varbergs Sparbank är ett av dem.

Varbergs Sparbank (och Region Hal¬land) arbetar, till skillnad från övriga SKAL-företag, med samtliga kommunala grundskoleteam och skolor i årskurs 1-9, i Varberg.
– Varbergs Sparbank har visat tillit och stort engagemang i att medskapa fullt ut till elevers lärande. Banken har anställt en person som tillsammans med skolorna utvecklar processer och kvalitetssäkrar ett entreprenöriellt lärande med fokus på privatekonomi. Det betyder mycket för elever och lärare att Varbergs Sparbank bidrar till en likvärdig skola och att man möjliggör ett lärande nära branschen, säger Viktoria Struxsjö.

Lyckad pilot
En projektgrupp bestående av pedagoger och personal från Varbergs Sparbank har under ett år arbetat med att ta fram undervisningsmaterial.
– Det har tagit tid att forma materialet men jag tycker vi har lyckats skapa något som verkligen håller och har betydelse för eleverna, säger Sarah.

Under våren har projektet genomförts i pilotform för tre klasser i årskurs 3 och till hösten rullar undervisningen skarpt i tredjeklasserna på samtliga skolor i verksamhetsområdet. Piloten har varit lyckad och tagits emot väl av både elever och lärare.
– Jag tror att det är extra viktigt att samverka skola och arbetsliv och för eleverna blir det ett meningsfullt lärande när de kan koppla kunskapskrav och få en tidig inblick i arbetslivet, menar Marie Du Rietz, lärare i en tredjeklass på Påskbergsskolan som fått ta del av piloten.
– Sarahs besök hos oss har varvats med teori och praktiska övningar och besöket på banken uppskattades särskilt av eleverna. Många elever har fått ett annat förhållningssätt till sin egen ekonomi och hur de kan tjäna pengar själva. De pratar om vad de ska spara till i både stort och smått, till exempel sportartiklar och elektronik, berättar Marie Du Rietz.

Kicka igång hösten
I årskurs 3 får eleverna undervisning både från Varbergs Sparbank och från pedagogen i klassen som får hjälp av en lärarhandledning. Samtliga elever får även möjlighet att besöka ett bankkontor som avslutning. Sarah berättar att eleverna blivit glada när de fått veta att de får besöka banken och att pilotföreläsningarna varit roliga att genomföra.
– Jag pratar bland annat om vilka yrken som finns på en bank och majoriteten svarar att det finns kassörskor och vakter. Det är fantastiskt att kunna skapa en aha-upplevelse hos eleverna och påvisa att bank är så mycket mer.
För att kicka igång alla lärare som till hösten kommer att undervisa i årskurs 3 samlar Varbergs Sparbank samtliga till en träff där projektet presenteras i sin helhet. Lärarna kommer då att få lyssna till Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas Privatekonom och chefredaktör för Lyckoslanten, för att verkligen bli inspirerade och känna nyttan med lärandet av privatekonomi i klassrummet.

Fortsatt planering
Just nu pågår planering för hur Varbergs Sparbanks upplägg ska se ut i de övriga årskurserna och näst på tur är årskurs 6. För att bidra till en röd skola- arbetslivstråd genom hela skolans utbildningssystem, samarbetar Varbergs Sparbank även med gymnasiet, och förstärker på så sätt Varbergsmodellens syfte och riktning även till gymnasieelevers lärande.
För gymnasiet är tanken att lämna den klassiska undervisningen i klassrummet och istället samla elever till en inspirationsdag under vårterminen.
– Vi vet inte än hur allt kommer att se ut när vi är klara och med alla delar i projektet sjösatta. Så här långt känns det bra och responsen från lärare och elever är positiv. Jag är övertygad att vårt samarbete kommer leda till en slutprodukt som är hur bra som helst, säger Sarah med ett leende på läpparna.