Likt den rikskända Glada Hudik-teatern finns en helt fantastisk motsvarighet i Varberg. Samarbetet mellan Teater Halland, PS gymnasiesärskola och Barn- och Fritidsprogrammet på PS gymnasieskola har under det senaste läsåret nått nya höjder. Något som bevisades när föreställningen om Robin Hood och Marion Skoog spelades upp inför storpublik under sista veckan i maj på Teater Halland.

Teater Halland kan engageras

Varbergs Sparbank har genom Sparbanksstiftelsen stöttat projektet under de två senaste läsåren. Stödet har möjliggjort att Teater Halland har kunnat vara delaktiga i föreställningen. Två professionella skådespelare kunde engageras, både i det förberedande arbetet samt med varsin roll i föreställningen. Med tillgång till teaterns lokaler får uppsättningen agera från en riktig scen, med modern teknik, teaterns personal på plats och allt runt omkring som skapar rätt inramning och känsla.

Grundskolorna viktig publik

Utöver två offentliga förställningar spelas den även upp för grundskolorna i Varberg, vilket är ett av huvudsyftena med teaterprojektet. Detta skapar förutsättningar för eleverna att jobba vidare i skolan med ämnen som olikheter, handikapp, att bli accepterad för den man är med mera.
– Ja, här ger vi grundskolans elever en möjlighet till en annorlunda teaterupplevelse med viktiga aktuella samhälleliga teman, som de sedan kan fortsätta att reflektera över i klassrummet, menar Carina Severinsson, lärare på PS gymnasiesärskola och även rollinnehavare i föreställningen.

Teater bygger självkänsla

En teaterförställning är en utmärkt arena för inkluderingsarbete och samarbete på ett naturligt sätt. Arbetet med teater är ett av de absolut bästa sätten att få gymnasiesärskolans elever att utvecklas. Därmed är nästa huvudsyfte med projektet uppfyllt. Det skapas bättre självförtroenden genom kommunikation, språk och social kompetens. En förhoppning är att eleverna gör sig mer anställningsbara på en reguljär arbetsmarknad.
– Det är så tydligt med hur de växer med att stå på scenen! Förändringen blir hos vissa total och det är så härligt att se att de vågar, något som innan inte var möjligt för dem, berättar Teodor Lindgren, även han med en roll i föreställningen och lärare på PS gymnasiesärskola.
De två professionella skådespelarna från Teater Halland, tillika rollinnehavarna för Marion och Robin, Anna-Carin Henricsson och Jesper Gester är båda helnöjda med samarbetet.
– För min del har det ju både varit ett pedagogiskt och konstnärligt projekt och jag hoppas och tror att vi kunnat bidra med vår erfarenhet inom det sceniska området, säger Anna-Carin. 

Barn- och Fritid viktig pusselbit

Det ska även förtydligas att insatsen från eleverna på PS gymnasieskolas Barn- och Fritidsprogram framstår för oss i publiken som helt ovärderlig. Något som Anna-Carin Henricsson också vill lyfta fram och bekräfta.
– Ja, samarbetet med barn-och fritidsprogrammet har känts som en ren lyckoträff, med tanke på det stöd och den ensemblekänsla som vi fått till på scenen, alla med bidrag utifrån sina olika förutsättningar.
Carina Severinsson och Teodor Lindgren ser nu framåt och vill med ett fortsatt teaterprojekt skapa en långsiktig verksamhet på gymnasiesärskolan som ska stå på tre ben med Teater Halland, gymnasiesärskolan och gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.
– Med den utveckling hos våra elever som vi får ta del av under projektet och även att se hur föreställingen tas emot av eleverna i grundskolan, gör att man redan längtar till att dra igång en ny föreställning, avrundar Carina.
Men hur gick det då i Sherwoodskogen med utlovade kyssar och pilbågar? Jodå, båda löftena uppfylldes till publikens och även alla skådespelares stora förtjusning. När avslutningsnumret, den svenska versionen av Elton Johns Circle of Life, En värld full av liv sedan framfördes av samtliga i ensemblen med tecken som stöd, var det inte många torra ögon i publiken.