Sparbanksstiftelsen Varberg bildades år 2000 när dåvarande Varbergs Sparbank ombildades till bankaktiebolaget Varbergs Sparbank AB. Ombildningen gjordes med retroaktiv verkan från den 1 januari 2000.

Sparbanksstiftelsen är ensam ägare till samtliga aktier i Varbergs Sparbank AB.

Stiftelsens verksamhetsområde sammanfaller med bankens, d v s Varbergs kommun och Horred i Marks kommun.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 48 till antalet och utses till hälften av kommuner (Varberg 22 och Mark 2) och till den andra hälften av huvudmännen själva.

Så samverkar Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen