Våra logtyper får bara användas efter överenskommelse med oss. Välkommen att höra av dig till vår marknadsavdelning, så hjälper vi att ge dig rätt logotyp för ändamålet.
e-post: marknad@varbergssparbank.se
eller telefon 0340-66 61 93 eller 0340-66 61 91

Grundläggande riktlinjer

Sparbankens logotyper är fastställda enheter som aldrig får ändras. Logotyperna består av ett ordmärke - vårt namn i Caslon - ett lodrätt streck och ett mynt. Logotypen ska alltid användas i den fastställda formen och ha originalproportioner.

Minimistorlek
Symbolen i logotypen får inte vara mindre än 5 mm.

Sponsring

Varbergs Sparbank avsätter delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan. Sponsringen sker inom såväl idrott som kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet.