Varbergs Sparbanks stöd till Röda korset möjliggör hjälpinsatser till äldre under Coronakrisen

I förra veckan fyllde Varbergs Sparbank 184 år. Mest stolta är vi för att vi är just en Sparbank och att vår vinst stannar i Varberg och utvecklar vår stad till en mer levande plats att bo på och verka i. Genom Sparbanksstiftelsen har vi de senaste 20 åren beviljat bidrag för 371 miljoner kronor till 1243 projekt som skapar samhällsnytta i Varberg. Vi är otroligt stolta för Sparbanksidén som gör skillnad och som har en särskild omtanke om vår bygd genom alla tider.

Varbergs Sparbank har genom Sparbanksstiftelsen beviljat 300 000 kr till Röda korset Varberg för att lokalt samordna frivilliginsatser till att stötta äldre i Varberg med hjälpinsatser under Corona-krisen. Peter Björck, butikschef på Röda korset, menar att bidraget gör stor skillnad för att verksamheten ska kunna omfördela sina resurser till att fortsatt bedriva Second handbutik, men också ställa om till krisorganisation.

Vad betyder det för er att få ett bidrag i en sådan här situation?
I dessa tider möjliggör bidraget att vi kan ställa om vår verksamhet och agera som den hjälporganisation vi är. Det finns en stor oro bland äldre i kommunen, framförallt de som är i riskgrupp och som håller sig hemma. Vi är en organisation som har stort förtroendekapital och som har kunskapen och verktygen att hjälpa i tider av kris. Vi är vana att mobilisera frivilligkrafter och detta bidrag gör det möjligt för oss att hjälpa äldre i Varberg under Coronakrisen.

Vad kan ni hjälpa till med?
Vi svarar mot det behov som kommer in till oss, just nu via samtal från kommuninvånare som behöver hjälp med att handla, behöver hämta medicin från apoteket eller har annat behov av hjälp.

Vem vänder sig hjälpen till?
Hjälpen riktar sig till dem över 70 år och som inte redan använder sig av insatser från socialtjänsten. Det är först vår uppgift att nu få in behoven och ta fall för fall. Det vi ser som det ytterst viktiga är att vi får en kontakt med de som vill ha hjälpen, ett samtal om vilka de är och deras situation så vi kan bedöma att vi prioriterar rätt och hjälper dem som behöver det mest. De som ringer är de som har oro och som har fått instruktion att undvika sociala kontakter och samtidigt är utsatta på det sättet att de inte har någon, vän, granne eller släkting som kan rycka ut och t.ex. handla åt dem.

Hur går man till väga om man behöver hjälp?
Röda korset har sin hjälptelefon bemannad vardagar mellan kl. 11-16. Den nås via kommunens växel 0340-88 000. Här tas beställningar emot och samordnas sedan av Röda korsets volontärer.

Om jag vill engagera mig som volontär - hur gör jag då?
Vi blir gärna fler volontärer. Den som är intresserad av det kan anmäla sig via vårt webbformulär eller ta kontakt via facebook så lotsar vi dig vidare.

Ta kontakt med Röda korset Varberg