Det är ett av budskapen i Swedbanks Investeringsstrategi för september.

– Börsens utveckling har varit mycket stark under sommaren. Men skillnaden mellan bolag som har gått bra och bolag som har gått mindre bra är stor. Särskilt bra har det gått för stora amerikanska teknikföretag, såsom Facebook, Apple och Netflix, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Osäkerheten på marknaden är stor när det gäller smittspridningen, den kommande rapportsäsongen, det amerikanska presidentvalet, handelsavtal och andra geopolitiska faktorer. Balansgången på många olika ställen på samma gång är svår för investerare.

Fortsatt neutral vikt för Sverige

Swedbank behåller neutral vikt i aktier, undervikt i räntor och övervikt i krediter i Private Bankings modellportfölj. I regionallokeringen behåller Sverige neutral vikt, Europa övervikt, USA neutral vikt, Japan undervikt, medan tillväxtmarknader ökar från neutral vikt till övervikt.

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra sedan slutet av mars. Värderingen är hög på många delar av marknaden.

– Det finns en risk för att man har sprungit lite för fort på marknaden. Den amerikanska börsen, exempelvis, har under augusti gått upp alla dagar utom fyra. Risken är hög för en korrigering nedåt.

När detta sker rekommenderar Swedbank aktieköp. Det finns en hel del kapital på sidlinjen som väntar på en sättning på marknaden. Det talar för att nedgången inte blir jättestor. Många investerare kommer känna sig tvingade att söka sig ut på marknaden och ta mer risk för att få avkastning.

– På lite längre sikt ser vi god potential för en fortsatt uppgång på aktiemarknaden. Mycket talar för att börsen kommer stå högre om tre till sex månader än i dag, bland annat på grund av bristen på alternativ.

Kinesiska marknaden kan vara intressant

Den enda förändringen av regionvikter i modellportföljen är tillväxtmarknader som höjs till övervikt.

– Det har skett en tydlig dollarförsvagning under sommaren, en faktor som gynnar tillväxtmarknader. Aktiemarknadernas värderingar får ses som relativt konkurrenskraftiga.

Framför allt kan den kinesiska marknaden vara intressant. Coronakrisen startade i Kina, men landet ser också ut att vara först med att komma ur den. Flera tecken tyder på en ekonomisk stabilisering i Kina.

– Även krediter har haft en mycket bra utveckling under sommaren. Marknaden är tillbaka vid den prissättning som fanns före coronakrisen. Den stöds av centralbankernas stödköp av företagsobligationer, säger Johannes Bjerner.