Fonden Swedbank Robur Microcap firar tvåårsjubileum och visst finns det anledning att gratulera. Uppgången med cirka 30 procent sedan start är betydligt bättre än fondens jämförelseindex. I år har Microcap fram till och med sista maj ökat med cirka 14 procent.

Fonden är en specialfond som investerar i nordiska små och innovativa bolag.

– Att placera i mindre bolag kan ge stora möjligheter. Det är lättare för ett litet bolag att fördubbla sin omsättning än för ett stort och historiskt har mindre bolag generellt visat upp möjligheter till bättre avkastning. Små bolag är en intressant placering då de ofta drivs av entreprenörer och visionära tänkare som brinner för att utveckla sin affär, säger Henrik Carlman, förvaltare av fonden.

Swedbank Robur Microcap har även möjlighet att placera i onoterade bolag. Som stor aktör på marknaden har Robur goda möjligheter att investera i ett tidigt skede innan bolaget börsintroduceras (onoterade bolag). Investeringarna i onoterade bolag har varit framgångsrikt och några av bolagen har börsintroducerats, exempelvis Lime Technologies. Portföljen är koncentrerad, det ingår cirka 20 till 30 bolag i fonden. Fonden stänger för nya placeringar när det samlade kapitalet uppgår till två miljarder kronor. I dagsläget är kapitalet uppe i 1,5 miljarder.

Vilka bolag väljs till Microcap?

– Vi letar efter bolag som har framtiden för sig och är under god tillväxt, helst organisk men även via förvärv. Bolagen bör ha bevisade affärsmodeller med ett tydligt erbjudande. Vi söker efter bolag som är ledande inom teknik, har stark innovationskraft och som kan ta bolaget in i nya marknader och nya produktområden, säger Henrik Carlman och tillägger:

– Har bolagen dessutom en riktigt bra företagsledning med en tydlig vision och plan brukar man ha en god grund för en investering.

Fokus, en fond med tre intressanta teman

Swedbank Robur Fokus lanserades i oktober 2018. Det var en tid av hög turbulens på börsen och fonden fick en tuff start. Nu ser det betydligt ljusare ut och Fokus är så långt en av de fonder som haft bäst resultat i år med en uppgång till och med maj på cirka 20 procent.

Fokus är en global aktiefond med tonvikt på Norden som investerar i tre intressanta teman: onoterade, ägarledda och avknoppade bolag. Fonden har en koncentrerad portfölj med cirka 15–30 noga utvalda företag, såväl stora som små. En intressant investering är i CRM bolaget Upsales som Fokus investerade i innan bolaget gick till börs. Bolaget är nu börsintroducerat och avkastningen har varit mycket god.

Fondens kombination av investeringsteman öppnar upp för möjligheten att hitta framtidens vinnare på den globala aktiemarknaden. 

En ytterligare dimension är strategin att investera i ägarledda och avknoppade bolag. Ett företag som leds av en ägare tenderar att främst fokusera på bolagets långsiktiga utveckling, vilket leder till att ägarledda bolag generellt sett växer mer och är mer lönsamma än andra bolag.

Avknoppade bolag har ofta fungerande lönsamma affärsmodeller men de är inte optimerade. Genom avknoppningen blir det fullt fokus på kärnverksamheten, vilket enligt förvaltningens bedömning ofta leder till ökad försäljning, högre marginaler och bättre kapitalallokering.

Erfaren förvaltning

Fokus förvaltas av Henrik Carlman och Kristofer Barett som båda har lång och gedigen erfarenhet av aktieförvaltning. Kristofer Barett är en stor förstärkning av förvaltningen av fonden med sin expertis av den globala aktiemarknaden. Bland mycket annat var han tidigare ansvarig förvaltare för den femstjärniga fonden Kapitalinvest. 

– När vi tittade tillbaka på lönsamma investeringar såg vi två tydliga grupper bland dessa: ägarledda bolag och avknoppade bolag. När vi sedan undersökte historiken för alla dessa bolag globalt blev vi övertygade om att detta är mycket bra fiskevatten, säger Henrik Carlman och fortsätter:  

– Med ödmjukhet jobbar vi varje dag vidare för att hitta nya bra investeringar till Fokus. Allt för att den ska innehålla de bästa investeringarna vi kan tänka oss globalt.