Hoppa till textinnehållet

Kapitalförvaltning

Close up of hands holding raspberries.

Tillsammans med din Private Banker går ni igenom och gör en långsiktigt plan för dina investeringar och din vardagsekonomi utifrån dina förutsättningar, behov och mål. Vi har en bred kompetens och ett stort produktutbud vad gäller placeringar. Utifrån noggranna analyser och ett nära samarbete mellan bankens specialister ser din Private Banker till att du får de rekommendationer som passar just dig.

Förvaltningsalternativ

Du avgör själv hur aktiv du vill vara i förvaltningen av förmögenheten. Beroende på ditt eget intresse och din möjlighet att engagera dig, finns olika former av förvaltningsalternativ.

Rådgivande

Placeringsbeslut fattas med stöd av din Private Banker som håller dig informerad om utvecklingen i din portfölj. Via bankens marknadsprognoser håller du dig uppdaterad om det globala marknadsläget.

Mäklartjänst

Med en personlige mäklare får du en professionell samtalspartner för att diskutera placeringar och genomföra affärer. Mäklaren kan också kontakta dig regelbundet med placeringsförslag.