Varbergs Sparbank har ett Dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd. Dataskyddsombudet nås via post: 

Dataskyddsombud Varbergs Sparbank
Att. FCG
Skomakaregatan 7
SE-211 34 Malmö

Alternativt genom e-post: