1. Ladda ner och skriv ut Betalningsuppdrag och fyll i.
 2. Skicka betalningsuppdraget tillsammans med räkningar och utbetalningsavier. Skriv adressen på ett vanligt kuvert och posta, banken betalar portot.

  Frisvarsadressen är:
  Varbergs Sparbank AB 
  Svarspost 20010879
  432 10 Varberg

  Märk kuveret med "Frisvar".

 3. När ärendet kommit in till oss får du en bekräftelse via sms. Räkningen betalas normalt inom fem bankdagar från att du skickat in uppdraget.
 4. När uppdraget är klart skickas månatligt kontoutdrag ut.
 5. Om ärendet inte går att utföra på grund av till exempel  ofullständiga uppgifter eller att medel saknas kommer du att få handlingar i retur via posten.