Vad innebär trigger & stop loss?

A) Möjligheten att köpa och sälja aktier i onoterade bolag
B) Möjligheten att köpa och sälja aktier när börsen är stängd
C) Möjligheten att genomföra automatiska köp eller sälj av noterade aktier

Vad kallas det när ett bolag i syfte att öka aktiekapitalet ger ut nya aktier?

A) Nyemission
B) Börsintroduktion
C) Fondemission

Inom teknisk analys har nedanstående graf ett särskilt namn, vilket?

A) Linjegraf
B) Candlestick-graf
C) Stapelgraf