Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt varje månad. För att din ansökan skall kunna behandlas på nästa styrelsemöte bör den vara oss tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.

Datum för sammanträden 2020:

 • 20 januari
 • 14 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 15 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 22 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december