Skip to content

Mer om vårt bidrag till Efterfrågad forskning 2021

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen har lämnat bidrag på 2 miljoner kronor till Campus Varberg. Bidraget går till att finansiera projektet Efterfrågad forskning 2021, och tanken är att projektet ska vara en långsiktig satsning som löper under flera år. Detta är andra omgången av Efterfrågad forskning där forskningsstipendier delas ut till högskolor och universitet som samverkar med Campus Varberg.

Möt två forskningsstipendiater