Hoppa till textinnehållet

”Många säger att det här är Hallands vackraste fotbollsanläggning”

I alla tider har Norvalla IF arrangerat olika evenemang på Norvalla IP. Allt ifrån Norvalla julmarknad, till poängpromenader som samlar hela bygden. Med hjälp av bidrag från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen har föreningen kunnat bygga en inbyggd uteplats där man kan ha sin servering och låta människor samlas utan påverkan av väder och vind.

Hej Erling Gunnesson, ordförande i föreningen. Berätta lite mer om bidraget ni fått!

- Vi har fått bidrag för att bygga en inbyggd uteplats på vår idrottsanläggning Norvalla IP. Vi arrangerar mycket evenemang här och när pandemin satte stopp för Norvalla Marknad som vi anordnat i flera decennier och varit en stor inkomstkälla för oss, så behövde vi omvärdera och skapa fler aktiviteter här. En del av det blev att vi förra året tog över julmarknaden från Tornagård i Väröbacka, och som blev en riktig succé. Vi insåg dock att vi saknade ett bra ställe för servering och då om vi på idén om att bygga en vädersäkrad uteplats.

Var är ni nu i bygget?

- Vi är i princip klara. Vi ska bara inhandla möbler och måla uterummet i samma gula färg som resterande byggnader på anläggningen. Därefter är vi i hamn. Det blir premiäranvändning och invigning den 26 november när vi anordnar julmarknaden här. Det ser vi fram emot!

Vad betyder den här uteplatsen för föreningen?

- Den betyder mycket för vår förening. Vi får större möjligheter till att anordna olika evenemang vilket i sin tur bidrar till att vi kan dra in mer pengar till föreningen. Vi har även fått positiv respons från folk i föreningen och andra runt om i samhället, vilket känns både kul och viktigt. Genom åren har det lagts ner mycket tid på den här anläggningen och det vill vi fortsätta med. Många säger att Norvalla IP är den vackraste fotbollsanläggningen i Halland. Idrottsplatsen är också en viktig samlingsplats för människorna i bygden och mycket av det som händer i samhället anordnas just här.

Ni satsar mycket på er ungdomsverksamhet, berätta lite mer om det!

- Ja, enligt min mening är ungdomarna den stora anledningen till att man överhuvudtaget har en idrottsförening. Det är så viktigt att de får röra på sig och att det finns aktiviteter lokalt. Finns det utbud i närheten av hemmet så ökar de chanserna till rörelse för fler. Vi vill dock inte styra barnen för mycket och tycker det är viktigt att inte satsa på en sport för tidigt. Det är bättre att man håller på med flera sporter om man tycker det är roligt. Det är dock viktigt att göra sporten intressant för barnen tidigt. Vi erbjuder till exempel fotbollskul för de riktigt små. Barnen springer mest runt men förhoppningsvis skapar det en glädje av att få röra på sig.

Vi har vår ungdomsverksamhet, både för tjejer och killar, tillsammans med Väröbacka och Bua. Det har vi haft i flera år och vi ser positivt på det eftersom det går att locka fler ungdomar på det viset. När tjejerna sedan kommer upp i en viss ålder går de över till Norvalla för vi är den enda klubben med damlag och vi satsar mycket på det.

Sist men inte minst, vad betyder bidraget från banken för er?

- Bidraget gjorde det möjligt att genomföra den här utbyggnaden. Utan bidraget hade vi inte haft möjlighet till det, och framför allt inte efter pandemin och den mer ansträngda ekonomin som vi nu lever i. Vi är mycket tacksamma och vill rikta ett stort tack till Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen. Det är helt fantastiskt att Sparbanksstiftelsen är med och bidrar så mycket till bygdens utveckling.

Erling Gunnesson, ordförande i Norvalla IF.

Vårt bidrag till Norvalla IF

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg har lämnat ett bidrag till Novalla IF för att föreningen ska kunna finansiera bygget av en inbyggd uteplats.