Snabbfakta:

  • Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 50 miljarder.
  • Vi är ca 150 anställda fördelade på en egen telefonbank och flera kontor i Varbergs kommun. Se kontor
  • Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet.
  • Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 21%.
  • Vi är ett fristående bankaktiebolag. Swedbank är vår viktigaste samarbetspartner. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet.