Hoppa till textinnehållet

Ekonomisk information

cykel,varberg,sol,fästning

Finansiell kalender

2020-02-07 Bokslutskommuniké för 2019
2020-04-24 Delårsrapport kvartal 1 2020 
2020-07-17 Delårsrapport kvartal 2 2020
2020-10-22 Delårsrapport kvartal 3 2020
2021-02-05 Bokslutskommuniké för 2020

 

Kapitaltäckning

Ersättningspolicy

Likviditetsrisk

Upplåningsprogram

Årsstämma

Tidigare publikationer