Grundprospekt MTN - 6 oktober 2023

Grundprospekt MTN - 7 oktober 2022

Grundprospekt MTN - 7 oktober 2021

Grundprospekt MTN - 10 december 2020

Grundprospekt MTN - 18 december 2019

Grundprospekt MTN - 28 december 2018

Slutliga villkor för lån 1 - 2015-11-26

Slutliga villkor för lån 2 - 2016-04-29

Slutliga villkor för lån 3 - 2018-11-15

Slutliga villkor för lån 4 - 2019-04-18

Slutliga villkor för lån 5 - 2019-12-05

Slutliga villkor för lån 6 - 2021-11-19

Slutliga villkor för lån 7 - 2023-11-16
 

Grönt ramverk

Effektrapport Gröna Obligationer 2023

Effektrapport, Gröna obligationer 2022

Grönt ramverk augusti 2021

Second Opinion CICERO augusti 2021

Hållbarhetsredovisning Varbergs Sparbank 2020

Investerarpresentation

Varbergs Sparbanks Investerarpresentation 2023-11