Årsredovisning 2019

Kallelse till Bolagsstämma 2020

Beslutsförslag till bolagsstämman 2020

Beslutsförslag till bolagsstämman 2020, bilaga 1

Bolagsordning

Protokoll från bolagsstämman 2019

Förslag till nytt ägardirektiv