Bolagsstämma 2020

2020 års bolagsstämma i Varbergs Sparbank AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 23 april 2020 kl. 17:00 i bankens lokaler på Bäckgatan 16–18 i Varberg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska anmäla detta till Pernilla Barsöe Hagrenius med brev under adress Varbergs Sparbank AB (publ), Box 74, 432 22 Varberg eller via e-post till pernilla.barsoe@varbergssparbank.se senast fredagen den 6 mars 2020.

Valberedning

Intill årsstämman 2020 består valberedningen i Varbergs Sparbank AB (publ) av Catarina Berglund, utsedd bland Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseledamöter, samt Henrik Svahn och Martin Svensson, utsedda bland Sparbanksstiftelsen Varbergs huvudmän. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till kontakt@sparbanksstiftelsenvarberg.se.

Arbetsordning för Valberedningen

 

Årsredovisning 2018

Kallelse till Bolagsstämma 2019

Beslutsförslag till bolagsstämman 2019

Bolagsordning

Protokoll från bolagsstämman 2018