Årsstämma 2024

Årsstämma i Varbergs Sparbank AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 18 april 2024 i Varberg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska anmäla detta till Pernilla Barsöe Hagrenius med brev under adress Varbergs Sparbank AB (publ), Box 74, 432 22 Varberg eller via e-post till senast den 1 mars 2024.

Valberedning

Intill årsstämman 2024 består valberedningen i Varbergs Sparbank AB (publ) av Martin Svensson, utsedd bland Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseledamöter, samt Henrik Svahn och Dennis Blennskog, utsedda bland Sparbanksstiftelsen Varbergs huvudmän.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till kontakt@sparbanksstiftelsenvarberg.se.

För ytterligare information:

Pernilla Barsöe Hagrenius, styrelsens sekreterare, 0340-666 144
Jan- Inge Lyckberg, valberedningens sekreterare, 070-399 08 50

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Kallelse till Årssstämma 2024

Beslutsförslag till Årsstämman 2024

Beslutsförslag till Årsstämman 2024, bilaga 1

Bolagsordning

Protokoll från bolagsstämman 2023