Meny
Om banken

Nyhetsbrev huvudman

Fortsatt hög aktivitet i Sparbanksstiftelsen

Nu är vi början av november och höstrusket är här. Ansökningar till Sparbanksstiftelsen fortsätter att strömma in och vi har hittills behandlat 173 ansökningar i år.

På vårt senaste styrelsemöte i oktober hade vi 21 nya ansökningar på 5,1 miljoner kronor att ta ställning till. Hittills i år har vi beviljat bidrag på sammanlagt 31,5 miljoner kronor.

Jan Inge
 

Tre genomförda projekt från Sparbanksstiftelsen

Äntligen har Stenens Förskola i Tvååker fått ett Kapprumsbibliotek!

Det var ballonger, serpentiner och såpbubblor när Stenens Förskola hade invigning av sitt kapprumsbibliotek. Raketen gjordes tillsammans, invigningsband klipptes, och därefter flyttades 170 böcker in i förskolan.

Läs mer här

”Det är viktigt att ha en samlingsplats som förening för det skapar gemenskap, och det är det vi vill fortsätta bygga framåt.”

Renoveringsarbetet av Himle Biförenings föreningsgård i Tvååker är i full gång. Genom ett bidrag från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen vill föreningen skapa förutsättningar för biföreningen att utvecklas och skapa mer gemenskap för medlemmarna.

Läs mer om vårt bidrag till Himle Biförening

”Det har sagts många ”WOW” från oss lärare under det här filmprojektet!”

Det var mingel, tilltugg och bubbel när världspremiären av PS anpassade gymnasieskolas film ”Piratbandet” gick av stapeln. Ett viktigt filmprojekt som varje år blir möjligt tack vare ett samarbete mellan Teater Halland och PS anpassade gymnasieskola med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen.

Läs mer om vårt bidrag till PS anpassade gymnasieskola

Pågående projekt från Sparbanksstiftelsen

Sparbankskilowatten

Vårt projekt Sparbankskilowatten där vi lämnar bidrag till föreningar för solcellsinvesteringar och energibesparande åtgärder har slagit väl ut. Under året och fram till september har vi lämnat ut bidrag på 7 miljoner kronor. Och sedan projektets start 2022 är bidragssumman uppe i 12,1 miljoner kronor. 

Bygdegårdar/Samlingslokaler

En viktigt samhällsnytta för stiftelsen är att se till att våra bygdegårdar och samlingslokaler i kommunen hålls i bra skick. Underhållskostnader är ofta tuffa att klara för våra bygdegårdsföreningar, vilket gör att föreningarna är beroende av bidrag. Vi har hittills i år tillfört 12 bygdegårdsföreningar 3,2 miljoner kronor.

Framtida projekt

I stiftelsen arbetar vi just nu med två projekt som vi hoppas kunna landa. Det första är att vi vill bidra till ökad simkunnigheten bland barn. Diskussioner kring detta pågår för närvarande med Varbergs Sim.

Det andra är att vi vill uppmuntra föreningarna som engagerar sig för att aktivera mindre barn. För barn och ungdomar i åldern 7-25 år utgår aktivitetsstöd från kommunen, men inte för barn under 7 år. Tanken är att föreningerna ska kunna söka det hos oss. 
 

Bosse har ordet

Efter några månader i lågkonjunktur ser vi att en del företag- och privatkunder har fått det tuffare, men inte till den grad som vi hade förväntat oss. Vi jobbar mycket med att träffa våra kunder och rådgivningsmötena har ändrat karaktär; det är många möten med ekonomisk rådgivning kring försäkringar och sparande i fokus och många tuffa förhandlingar om bolåneräntor där marknaden just nu är väldigt konkurrensutsatt.

För banken så är läget stabilt. Vi har en fortsatt bra likviditet, ett bra resultat, lagom risk i portföljen och står stadigt i en osäker ekonomisk omvärld. Det känns tryggt, både för oss och för våra kunder!

Nu under hösten påbörjas bankens verksamhetsplanering för nästkommande år tillsammans med styrelse och medarbetare.

Hälsningar Bosse