Skip to content
Aktivt val

Nyhetsbrev huvudman

Tre aktuella projekt från Sparbanksstiftelsen

Tre beviljade bidrag från senaste styrelsemötet

Bidrag till solcellsanläggningar

Sparbanksstiftelsen öppnade i januari upp för att lämna bidrag till ideella föreningar som vill investera i solceller. Vi har hittills beviljat sex ansökningar om bidrag till solcellsinvesteringar på tillsammans 1,3 mkr och fler ansökningar är i antågande.

Sparbankshjärtat

Stiftelsen har under våren erbjudit tillsvidareanställda i Varbergs Sparbank att ansöka om bidrag på 5000 kronor till valfri ideell förening inom vårt verksamhetsområde, Varbergs kommun och Horredsbygden.
Tanken med detta är att bankens personal ska känna delaktighet i vår unika affärsidé, att allt som banken och stiftelsen gör går tillbaka till vår bygd och utvecklar vårt lokala samhälle. Aktiviteten har slagit väl ut och uppskattats av bankens personal. Totalt har stiftelsen beviljat 116 ansökningar om bidrag vilka fördelar sig på 70 olika föreningar. Utdelning av bidragen kommer att ske under hösten.

Stipendieverksamhet

I samband med skolavslutningar är det stipendietider. Stiftelsen lämnar bidrag för stipendieverksamhet på Campus Varberg, Kulturskolan och Peder Skrivares skola. Urvalet av stipendiater sker på respektive skola.


På Campus skedde utdelning den 23 maj. 15 elever tilldelades stipendier på belopp mellan 5000 och 15 000 kronor. Oftast används stipendiet till någon form av studieresa. 31 maj skedde utdelning i Rosenfredskolan till 16 stipendiater på Kulturskolan. Här varierar beloppen mellan 5000 och 20 000 kronor, och används oftast till köp av instrument.


I samband med student- och skolavslutning delade vi även ut Green Award Varberg. Här utgår stipendier till tre UF-företag eller gymnasiearbete och två klasser. Kriteriet är att man på ett bra sätt arbetat med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Senaste nytt från banken

Kundträff med Arturo Arques

Den 22 september kommer Arturo Arques till oss på banken för att prata om bostadsmarknaden, börsen och omvärldsfaktorerna som påverkar vår privatekonomi. Det är ett stort intresse för träffen och vi ser att det finns en stor oro kring den egna privatekonomin när många kostnader går upp. 

Fotograf: Jennie Persson/Hallands Nyheter

Kundträff med tema hållbarhet

Den 28 september bjuder vi in till kundträff tillsammans med Almi och EMC (Energi- och Miljöcentrum) där vi ger er verktygen för att komma igång med hållbarhetsarbetet, samt ett erbjudande för årets Klimatbokslut.