Hoppa till huvudinnehåll

Ändra uppgifter om förening

Tre glada äldre kvinnor äter glass i stan en sommardag

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss. 

Bostadsrättsförening eller ekonomisk förening

Har du en bostadsrättsförening eller ekonomisk föreningoch har ändrat dina uppgifter? Här finns mer information om tillvägagångssätt och vilka ändringar vi behöver känna till, via nedan länk.

Ideell förening/samfällighetsförening

Har du en ideell förening eller samfällighetsförening och är kund hos Varbergs Sparbank? Som ideell föreningskund och samfällighetsförening behöver vi få information om följande förändringar:

  • Nyvald ordförande för föreningen
  • Ändring av företrädare gentemot banken i ideell förening
  • Ändring av firmatecknare i samfällighetsförening
  • Nya/ändrade internetbanksanvändare
  • Ändring av kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Ändring av föreningens namn
  • Nya/ändrade stadgar

Viktigt att tänka på!

Krav på komplett dokumentation

För att vi ska kunna hantera ert ändringsärende behöver blanketter vara komplett och utförligt ifyllda samt att alla nödvändiga handlingar ska bifogas. Vid ofullständiga handlingar kommer vi inte kunna genomföra ändringarna.

Kontakta oss

Vi finns här för dig, varje vardag kl. 08-18.