Skip to content

Gröna lån till företag - låna klimatsmart

  • Hjälper företag att bidra till ett mer hållbart samhälle
  • Resurs- och energieffektiva fastigheter - bra för affären och miljön
  • Bra finansieringslösningar för hållbara investeringar

 

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda gröna lån för fastigheter, hus och bostäder. Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling genom att göra det möjligt att låna mer klimatsmart. 

Den gröna kedjan till klimatsmarta hus

Från byggstart till färdiga hus och bostäder

Efterfrågan på energisnåla och resursbesparande byggnader ökar. Vi kan hjälpa er med lån - från byggstart till färdig bostad. 

Bolånereådgivning

Dags för solceller till företaget eller föreningen?

Tittar ni på hur ni ska kunna sänka elkostnaderna och producera egen el? I så fall skulle en investering i solceller kunna vara något för er.  Vi har lån till solceller och tar gärna en diskussion om hur ni kan lösa finansieringen på bästa möjliga sätt.

Illustration: Hus