Är du stressad, orolig eller nedstämd? Har du värk i axlar, nacke eller rygg? Oavsett om dina problem har med jobbet eller med ditt privatliv att göra är den förebyggande samtalstjänsten öppen för dig.

- Har du en sjukförsäkring via oss kan du när som helst på dygnet ringa och få prata med en person som är utbildad i att samtala med människor som behöver stöd. Det spelar ingen roll vad samtalet handlar om, det kan vara allt ifrån jobbiga tonåringar, relationer till medarbetare eller familj, ensamhet eller andra svårigheter, säger Martin Gustafsson, Försäkringsspecialist på Varbergs Sparbank.

Snabb och professionell hjälp

Har du fysiska besvär, som ont i rygg eller nacke, kan du i stället välja att få prata med en fysioterapeut. Ett sådant samtal kan till exempel resultera i ergonomiska tips, ett träningsprogram eller en rekommendation om att söka vidare hjälp. Samtalen leder till att man snabbt får professionell hjälp. Oavsett om problemen känns stora eller små, är privata eller arbetsrelaterade, kan det underlätta att få prata med någon som kan ge andra perspektiv och stöd. Den som ringer gör det dessutom helt anonymt

Förebygg långtidssjukskrivningar

Samtalsstödet har varit en del av bankens erbjudande till företagskunder och deras anställda som har Swedbank Pensionsplan med sjukförsäkring sedan hösten 2020.

- När en medarbetare blir sjukskriven leder det ofta till att ett företag får det tufft, och det kan påverka verksamheten både ekonomiskt och praktiskt. Förhoppningsvis kan den här typen av hälsofrämjande insatser förebygga både långvariga sjukskrivningar och återkommande korta sjukskrivningar, säger Martin Gustafsson.

Informera din personal

Stödsamtalen är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga ohälsa och värna den personliga integriteten. Stödet finns alltid där, utan att någon annans godkännande behövs. Den är dessutom kostnadsfri.

– Jag tycker det är viktigt att de företagare som har sjukförsäkring för sina anställda hos oss informerar sin personal om möjligheterna till samtalsstödet som finns. De borde även uppmana sin personal till att använda sig utav den om det skulle behövas, säger Martin Gustafsson.