Utmaningarna är fortsatt tuffa, särskilt för företag inom detaljhandeln och byggsektorn.

- När hushållen dragit ner och bostadsbyggandet har minskat, är det företag inom detaljhandeln och byggsektorn som har drabbats hårdast. Om räntenivåerna fortsätter uppåt kommer både hushåll och företag få det ännu tuffare än vad de haft hittills. Först under våren 2024 räknar vi med att Riksbanken kommer börja sänka styrräntan, säger Patrik Bengtsson.

Preliminära BNP-siffror för andra kvartalet visar att tillväxten i svensk ekonomi sjönk med 2,4 procent jämfört med samma period ifjol, vilket är mer än förväntat.

- Sannolikheten för ytterligare försämringar av ekonomin stor trots att lågkonjunkturen förväntas bli mild och arbetslösheten begränsad, säger han.

Geopolitiska risker – som kriget i Ukraina, de politiska spänningarna mellan USA-Kina och ökade handelshinder – påverkar utvecklingen, liksom stigande livsmedels- och oljepriser. Den svaga kronkursen är en annan faktor som påverkar många företag.

- Vår svaga valuta spär på inflationen eftersom allt vi importerar blir dyrare. Exporterande företag som har sina kostnader i Sverige, men får betalt i euro blir vinnarna i det här. De som däremot har sin huvudsakliga försäljning i Sverige kommer få det tuffare, säger han.