Tipsen utgår från att det inte finns något kollektivavtal som reglerar förhållandena.