- Vi erbjuder en rad olika spar – och placeringsförslag och vilket konto som passar bäst beror på placeringens storlek och hur länge pengarna kan avvaras. Tillsammans med dig vill vi skapa en struktur som ger möjligheten till tillväxt på kapitalet till ditt företag. Jag brukar alltid rekommendera att man har ett rörelsekapital, ett buffertsparande och ett långsiktigt sparande i sitt företag, säger Martin.

Rörelsekapital
Det är den del av kapital som behövs i den dagliga driften av bolaget. Vi erbjuder företagskonto som är ett transaktionskonto där du kan sköta företagets dagliga ekonomi med. Med ett företagskonto får du en bra överblick och kan lättare planera likviditeten, in- och utbetalningar.

Buffert
Pengar till framtida planerade och oförutsedda kostnader liksom en mindre buffert bör alltid finnas tillgänglig. Välj den typ av konto som passar företagets behov. Vi erbjuder till exempel placeringskonto med ränta, alternativt fasträntekonto. På ett Placeringskonto har du fria uttag vilket gör att pengarna alltid finns tillgängliga. Fasträntekonto passar dig som vill spara med låg risk och du kan välja på att binda pengarna från tre månader upp till fem.

Långsiktig placering
När det finns tillräckligt med pengar på företagskontot för de löpande utbetalningarna samt buffert, kan du börja fundera på hur företaget kan få bättre avkastning på överskottet. Vi erbjuder ett brett utbud av placeringar till efterfrågad risk och grad av proaktivitet.