Hej Maria! Vad har du för reaktion på årets rapport?

- Det jag blir extra glad för är att 98% av lantbrukarna trivs med sitt yrke, att man upplever en något förbättrad lönsamhet och att fler ser potentialen i att satsa på mer hållbara alternativ. Solenergi är det energislag som flest vill utveckla, både för eget bruk och till försäljning och det känns gott inför framtiden!

På vilka sätt kan vi på Varbergs Sparbank stötta lantbruksföretagare?

- Sverige befinner sig i ett läge där vi behöver öka vår egen livsmedelsproduktion och här är de lokala lantbruken ett viktigt nav i samhället för att skapa försörjningstrygghet. Rapportens slutsats är ju egentligen att investeringsviljan är på bottennivå, något som kan hota lantbrukens framtid. I tuffa tider så blir de investeringar man gör kanske än mer viktiga och att man fortsätter våga tro på framtiden. Här vill vi som bank hjälpa lantbruken igenom de utmaningar man står inför och kunna vara en partner för att förverkliga investeringsdrömmar.

Rapporten släpps i år här hos vår kund Örjan som driver Persgård. Vad inspireras du av i hans lantbruk?

- Jag tycker Örjan har ett fantastiskt driv! Han är en utav de bästa på smågrisproduktion i Sverige och vill hela tiden fortsätta utveckla sin verksamhet. Jag tycker han är ett gott exempel på att det finns en ljus framtid för lantbruket. Han har bland annat det senaste året investerat i ett nytt fodersystem och solceller på gården och får väldigt goda resultat av sina satsningar. Jag tycker han visar på modigt entreprenörskap och det skapar hopp för framtiden!