En omfattande energieffektivisering kräver mycket planering och arbete, men det finns enklare och mer omedelbara åtgärder för att spara energi. Det gör att företagets kostnader kan sänkas direkt utan att verksamheten påverkas. Bjarne Johansson från SI-gruppen ger sina bästa tips på hur du kan spara på energin i din fastighet.

- Energieffektiviseringsprojekt har historiskt sett haft väldigt bra avkastning och med dagens elpriser blir avkastningen enorm. Många ställer sig frågan när det kommer bli normalt igen men det blir det nog aldrig. Det kommer kanske inte fortsättningsvis vara så här höga priser, men högre än det folk kallar normalt. På grund av detta är det en väldigt bra investering för företagare att lägga tid och pengar på att energieffektivisera sin fastighet, säger Bjarne.