Hej Maria, Skog- och lantbruksansvarig på Varbergs Sparbank. Berätta lite kort om Agrosfär!

- Agrosfär hämtar data direkt från gårdens uppkopplade system, vilket minskar behovet av manuell administration för lantbrukaren. Många klimatberäkningsverkyg använder schabloner för att beräkna klimatavtrycket. Agrosfärs beräkningar baseras på gårdens data, vilket ger ett mer verklighetsnära resultat för respektive gård.

Vad finns det för fördelar med Agrosfär?

- Vi ser att behovet av att kunna beräkna sitt klimatavtryck ökar och vi vill låta våra kunder prova Agrosfär för att hitta ett effektivt beräkningsverktyg. Med Agrosfär är tanken att det manuella arbetet ska vara minimalt genom att verktyget använder befintliga data från gården. Lantbrukaren kan enkelt välja att dela resultat av klimatberäkningen. Agrosfär ska också kunna användas för uppföljning och arbete med klimatförbättrande åtgärder

Varför är det här viktigt för Varbergs Sparbank?

- Vi vill stötta våra kunders omställningsarbete och sänka tröskeln för dem att komma i gång. Ju enklare datainsamlingen för att göra en nulägesanalys är, desto mer tid kan man lägga på att analysera resultatet och hitta förbättringsåtgärder för att kunna minska sin klimatpåverkan. Vi är väldigt glada över samarbetet med Agronod och att vara en av de första bankerna i Sverige att kunna erbjuda Agrosfär till våra kunder