- Vi finns här och kommer göra allt vi kan för att hjälpa dem som befinner sig i svåra situationer. Det är viktigt att man som skog & lantbrukare kontaktar oss i tid om man misstänker att likviditetsproblem är på väg.

Trots sjunkande räntor och priser på diesel och gödningsmedel är det fortfarande en utmaning för många att få ekonomin att gå ihop efter förra årets skördar som präglades av låg kvalitet. Enligt Jordbruksverket var spannmålsskördarna i Sverige 27 procent lägre än 2022, och det fanns betydande regionala skillnader. I Gävleborgs län lämnades över 15 procent av spannmålsskörden orörd när vintern kom. För de som mötte låga skördar förra året och även hade problem med höstsådden ökar riskerna inför den kommande odlingssäsongen.

Gör framtidsscenarier

- Eftersom förra året inte gav önskade resultat är det extra viktigt att få en uppfattning om hur ekonomin kommer utvecklas framåt. Nu när vi har en bättre bild av övervintringsförhållandena är det dags att göra prognoser för nästa år och framåt. Vilken riktning tar priserna? Vad händer med räntorna på lånen? Vilka konsekvenser kan olika utfall och scenarier leda till? Räkna, fundera och diskutera med oss på banken, säger Antonia Harrison, och tillägger:

-Vilka lösningar som passar beror naturligtvis på den specifika situationen, men det kan exempelvis handla om likviditetslån, EU-krediter eller eventuella amorteringsbefrielser. Oavsett vilken lösning vi kommer fram till blir den mer gynnsam ju tidigare vi får vara involverade.