Ingen går säker

Alla privatpersoner – oavsett kön, ålder, utbildning och etnicitet – och alla företag och organisationer kan drabbas.

– Omvärlden förändras i allt snabbare takt och den tillitsbaserade verklighet vi levt i är på väg att försvinna. Vi måste alla vara på vår vakt, säger Therese som är bedrägeriexpert på Swedbank.

Bedragarna är pålästa och experter på att manipulera. De övar sig oavbrutet på att bli bättre på det som är deras jobb – att lura och bedra.

– Bäst skydd har de som förstår riskerna, är vaksamma och har kontrollprocesser på plats. Genom att vara påläst om hur bedragarna arbetar blir det lättare att skydda sig. Du som har en medarbetare som sköter betalningarna i företaget kan vara extra utsatt. En relevant försiktighetsåtgärd är att aldrig lita på betalningsinstruktioner du får på mejl, oavsett om de kommer från din VD, någon ekonomiansvarig eller en välkänd leverantör. Ta för vana att alltid ringa och kontrollera uppgifterna innan du utför ett betalningsuppdrag, säger hon.

Enorma belopp

– Lyckas bedragarna lura en person som till exempel hanterar både sina privata och sitt företags pengar och kanske ytterligare några personers ekonomi kan de komma över stora belopp. Vi ser att den typen av brott blir vanligare, säger Therese.

Enligt statistik från Polisen kom bedragare förra året över cirka 7,5 miljarder kronor, och mörkertalet antas vara stort. Många avstår från att polisanmäla bedrägerierna, antingen för att de skäms över att ha låtit sig luras eller för att de vill skydda företagets rykte och varumärke.

– Utvecklingen är skrämmande. Vi arbetar intensivt med att förebygga och förhindra bedrägerier, bland annat genom produktutveckling samt analyser och övervakning av transaktioner. Det är också viktigt att vi är med och utbildar våra kunder i hur bedragarna arbetar och hur man på bästa sätt kan skydda sig. Men det finns inga snabba, enkla lösningar. Alla behöver bidra och samverka för att vi ska lyckas: brottsbekämpande myndigheter, lagstiftare, mobiloperatörer och andra banker, avslutar Therese.