- 2023 har varit ett tufft år för många lantbrukare och det finns en risk att kommande år med nedgående ekonomi, höga räntor och svag konkurs blir lika tufft. Det är därför viktigt att lägga kraften och resurserna på rätt saker för att få ut det mesta möjliga av sin verksamhet, säger Maria Jahn, och tillägger:

- De tre viktigaste stegen man som lantbrukare behöver ha koll på är: att identifiera vad som skapar resultatet i verksamheten och vilka risker som är förknippade med det, samt att ha koll på de finansiella riskerna som kan påverka stabiliteten i företaget. När man sedan har en plan för de två ovanstående bör man göra en prognos för utfallet av 2024 och även en mer långsiktig plan.

  • Varifrån kommer lönsamheten?
    I de flesta jordbruksföretag påverkar tre till fyra faktorer lönsamheten. Identifiera och hantera dessa för att nå bästa möjliga resultat. Börja med att fokusera på kostnaderna, som kan vara enklare att påverka. Samarbeta med dina lantbruksrådgivare inom olika områden för analys och lösningar. Till exempel kan en väl genomtänkt växtföljd minska ogräs och skadedjur samt underlätta planeringen av insatser och skörd.
  • Är du rätt finansierad?
    Gå igenom din balansräkning med din bankrådgivaren för att anpassa finansieringen. Utvärdera fördelningen mellan långa och korta krediter samt rörliga och bundna lån. Diskutera valutasäkring av EU-stöd och eventuell prissäkring för kommande skörd, med tanke på den låga svenska kronan gentemot euron.
  • Gör en prognos – och uppdatera den
    Efter att du har utarbetat en strategi för att sänka kostnader, säkra intäkter och minimera risker i verksamheten, är nästa steg att skapa en prognos för utfallet år 2024. Det är också viktigt att ha en mer långsiktig plan för t ex företagets investeringar. Prognoser och budgetar är endast meningsfulla om de regelbundet uppdateras. Gör uppföljning av dina prognoser och budgetar till en inarbetad rutin, lika självklar som att hantera momsdeklarationen.