Bolagsstämma 2021

2021 års bolagsstämma i Varbergs Sparbank AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 27 april 2021 kl. 17:00 i bankens lokaler på Bäckgatan 16–18 i Varberg. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska anmäla detta till Pernilla Barsöe Hagrenius med brev under adress Varbergs Sparbank AB (publ), Box 74, 432 22 Varberg eller via e-post till senast fredagen den 5 mars 2021.

Valberedning

Intill årsstämman 2021 består valberedningen i Varbergs Sparbank AB (publ) av Catarina Berglund, utsedd bland Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseledamöter, samt Henrik Svahn och Dennis Blennskog, utsedda bland Sparbanksstiftelsen Varbergs huvudmän. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till kontakt@sparbanksstiftelsenvarberg.se.

Arbetsordning för Valberedningen