Bolagsstämma 2022

Årsstämma i Varbergs Sparbank AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 27 april 2022 i Varberg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska anmäla detta till Pernilla Barsöe Hagrenius med brev under adress Varbergs Sparbank AB (publ), Box 74, 432 22 Varberg eller via e-post till senast den 2 mars 2022.

Valberedning

Intill årsstämman 2022 består valberedningen i Varbergs Sparbank AB (publ) av Catarina Berglund, utsedd bland Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelseledamöter, samt Henrik Svahn och Dennis Blennskog, utsedda bland Sparbanksstiftelsen Varbergs huvudmän.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till .

För ytterligare information:

Pernilla Barsöe Hagrenius, styrelsens sekreterare, 0340-666 144
Jan- Inge Lyckberg, valberedningens sekreterare, 070-399 08 50

Arbetsordning för Valberedningen