Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Här får du snabbt svar på vanliga frågor. Välkommen att ställa din fråga!

Ställ din fråga här

Besök oss!

Välkommen in till våra kontor.

Ändamål & Riktlinjer

tröska

Ändamål

Stiftelsen ska verka för sparsamhet och för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten i Varbergs Sparbank AB blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Stiftelsen får främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Varbergs Sparbank AB:s verksamhetsområde.Syftet ska tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Riktlinjer

Stiftelsens styrelse har fastlagt vissa grundläggande principer och riktlinjer, varav några redovisas här.

Stöd från stiftelsen ska ges till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande.Mottagaren ska präglas av allmänt gott anseende och den verksamhet som stöds ska uppfylla högt ställda etiska krav och aldrig strida mot gemene mans syn på god moral och god smak.Mottagare har en syn på frågor kring etniska, religiösa och kulturella minoriteter, liksom i frågor kring jämställdhet mellan könen, som står i god samklang med det omgivande samhällets uppfattning.

Stiftelsen bidrar inte till verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting.

Stiftelsen deltar i sin bidragsgivning inte till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening.Stiftelsens resurser används heller aldrig på sådant sätt att det kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Stiftelsen verkar i huvudsak själv och i eget namn.Samverkan i projekt med andra aktörer är alltid möjlig, men passiva bidrag via välgörenhetsorganisationer etc är uteslutna.

Vid bidrag eller stöd till enskild person ska speciell uppmärksamhet fästas vid att dennes verksamhet uppenbarligen är till allmän nytta och främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen prioriterar bidrag och stöd till ett mindre antal betydande projekt framför ett stort antal små projekt.

Stiftelsens bidrag utgår regelmässigt som engångsbidrag och bara vid mycket speciella tillfällen som driftsbidrag under viss tid.

Stiftelsen ägnar speciell uppmärksamhet åt att stöd utgår med en rimlig balans mellan stad och landsbygd.

Då stöd ges åt verksamhet som är näringsverksamhet, vilken nu eller framledes, kan vara konkurrensutsatt, iakttar stiftelsen ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan på konkurrensförutsättningarna.

Stiftelsen tar emot ansökningar och söker i mån av resurser själv intressanta projekt.

Stiftelsen stöder inte genom medlemsskap föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

I all stödverksamhet beaktas det intresse Varbergs Sparbank AB:s olika verksamhetsgrenar kan ha i stiftelsens aktiviteter.


Om Sparbanksstiftelsens bidragsverksamhet till fiberföreningar

Sparbanksstiftelsen Varberg har beslutat att följa Jordbruksverkets regler kring statligt bistånd till fiberföreningar. De nya reglerna medför att stödet på ett tydligare sätt riktas mot glesbygd.

F.n. lämnas ett bidrag på 7 000 kr per hushåll till nya fiberföreningar inom Varbergs Sparbanks verksamhetsområde, efter ansökan till Stiftelsen. Bidrag lämnas inte till företag eller kommersiella fastigheter.

Stäng Skriv ut