Meny
Om banken

Sparbanksstiftelsen Varberg

marknad

Sparbanksstiftelsen Varberg bildades år 2000 när dåvarande Varbergs Sparbank ombildades till bankaktiebolaget Varbergs Sparbank AB. Ombildningen gjordes med retroaktiv verkan från den 1 januari 2000.

Sparbanksstiftelsen är ensam ägare till samtliga aktier i Varbergs Sparbank AB.

Stiftelsens verksamhetsområde sammanfaller med bankens, d v s Varbergs kommun och Horred i Marks kommun.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 48 till antalet och utses till hälften av kommuner (Varberg 22 och Mark 2) och till den andra hälften av huvudmännen själva.

Så samverkar Varbergs Sparbank och Sparbanksstiftelsen

Knattepengen - aktivitetsstöd till föreningar

Nu lanserar vi Knattepengen - ett aktivitetbidrag från Varbergs Sparbank genom
Sparbanksstiftelsen Varberg. Bidraget riktar sig till föreningar som engagerar barn i åldersgruppen 0-7 år.

marknad

Stipendier till ungdomsledare

Känner du världens bästa ledare? Sparbanksstiftelsen delar årligen ut tio stipendier. 

Beviljade ansökningar

Ta del av Varbergs Sparbanks samhälssnytta. Här visar vi några av de projekt där vi varit med och bidragit. 

Ett kretslopp för positiv utveckling

Varje dag skapar vi möjligheter och vinster från banken går tillbaka till bygdens utveckling. Så var tanken 1836 när vi grundades och så är tanken idag.

Ändamål och riktlinjer

Sparbanksstiftelsen Varberg verkar inom ramen för ett antal viktiga ändamål och riktlinjer. Ta del av dessa här. 

Styrelse och huvudmän

Här presenterar vi Sparbanksstiftelsens styrelse med namn och bild. Ta del av våra huvudmän och datum för stiftelsens sammanträden.