I många föreningar finns det ungdomsledare som med sitt engagemang bidrar till ungdomars utveckling och sysselsättning - helt ideellt. Nu kan du visa din uppskattning och nominera en ungdomsledare som du tycker är världens bästa!

Lämna ditt förslag på stipendiat och förening senast den 23 juni 2019.