Hoppa till textinnehållet

Styrelse, huvudmän och valberedning

Göran Borg

Styrelseordförande
Kabyssvägen 4

432 74 Träslövsläge
Telefon: 070-813 55 10

personalbild

Bertil Erlandsson

Västra Derome 39

432 68 Veddige

Telefon: 070-268 12 01

Bertil Erlandsson, Sparbanksstiftelsen

Per-Olof Andersson

Rannevägen 22

432 95 Varberg

Telefon: 070-583 04 16

Per-Olof Andersson, Sparbanksstiftelsen

Agneta Svenberg

Fritidsvägen 7

432 54 Varberg

Telefon: 072-233 83 43

Agneta Svenberg, Sparbanksstiftelsen

Monica Hansson

Östra Långgatan 85

432 43 Varberg

Telefon: 076-111 63 30

Monica Hansson, Sparbanksstiftelsen

Catarina Berglund

Annedalsgatan 3

432 44 Varberg

Telefon: 070-322 22 53

Catarina Berglund, Sparbanksstiftelsen

Lars Bjering

Kvarngränd 4

432 45 Varberg

Telefon: 076-105 64 16

Lars Bjering, Sparbanksstiftelsen

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt varje månad. För att din ansökan skall kunna behandlas på nästa styrelsemöte bör den vara oss tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.

Huvudmän

Förteckning över Sparbanksstiftelsen Varbergs huvudmän 2019.

Valberedning

Sammankallande:

Henrik Svahn

Omgångsvägen 3

432 64 Bua

Telefon: 070-834 74 96

Övriga ledamöter:

Catarina Berglund

Dennis Blennskog