Ansökan/bilagor skickas till:

Sparbanksstiftelsen Varberg
Att: Jan-Inge Lyckberg
Verkställande tjänsteman
Box 74
432 22 VARBERG

Bilagor via mail skickas till:

kontakt@sparbanksstiftelsenvarberg.se