Styrelsen sammanträder normalt varje månad. För att din ansökan skall kunna behandlas på nästa styrelsemöte bör den vara oss tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.

Här ser du datum för styrelsens sammanträden.

Vi återkommer med besked.

Vänliga Hälsningar
Sparbanksstiftelsen Varberg